Generell info

Vaksine telt Covid 19

PS-selskapsutleie kan levere telt og løsninger til vaksine telt.

Se bildene, her har vi laget et forslag på et telt på 15×40 meter, totalt 600m2. Hvor det er lagt opp til 15 vaksine stasjoner, og sitte plass til 60 stk som kan ta de 20 minuttene etter at vaksinen er tatt.

Tanken med telt er at da slipper en å bruke allerede fullbooket indrettshaller ol. Vi kan og levere mindre telt eller større. Vi har telt fra 3×3 meter til 30×50 meter.

Ta kontakt med oss for en prat om mulige løsninger.

Som dere ser på skissene her er tanken å få en fin flyt på personene som skal inn og ut, er laget en stor inngang med registering, for så videre til vaksinering og til slutt sitteplasser for å ta de 20 minuttene en skal ha etter at vaksinen er satt. Det er og lagt inn egen inngang og lager for personalet.

Andre muligheter er køsystem, toaletter, inngjerding, varme mm.